COVID-19

Pink Blossom

Het coronavirus blijft voorlopig erg actief. Het blijft dus erg belangrijk om hier afspraken rond te maken en deze ook na te leven.

  • Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken kunnen fysiek doorgaan of online/telefonisch.

  • Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot hygiëne worden te allen tijde door elke partij gerespecteerd.

  • Personen met symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 (hoesten, koorts, geur- en smaakverlies, ademhalingsmoeilijkheden, waterige diarree, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, verkoudheid of ernstige vermoeidheid) komen niet naar de praktijk. De algemeen geldende maatregelen rond quarantaine worden op dat moment gevolgd. Indien je ziek bent of symptomen vertoont laat je mij dit zo snel als mogelijk weten. Indien je dit wenst kan de afspraak steeds online doorgaan. Afspraken kunnen tot 24 uur op voorhand worden geannuleerd. Afspraken die op de dag zelf worden geannuleerd worden volledig in rekening gebracht. Bij overhandiging van een ziektebriefje reken ik de helft van de sessie aan, zodat de kosten gedeeld worden.

  • Indien ik symptomen vertoon laat ik jullie dit eveneens zo snel als mogelijk weten. Op dat moment kunnen de afspraken ook geswitcht worden naar online of telefonische afspraken.

  • Indien je tijdens het gesprek symptomen vertoont wordt het gesprek onmiddellijk afgebroken. Het gesprek wordt vervolgens in rekening gebracht.

  • ​Gelieve bij fysieke afspraken te wachten in de wachtzaal met het mondmasker op. Gelieve ook steeds de handen te ontsmetten voor en na het gesprek.​

  • Indien de afstand van 1.5m kan gerespecteerd worden dan kan het mondmasker wanneer we zitten afgedaan worden. Indien de maatregelen verder verstrengen kan er overgeschakeld worden op fysieke gesprekken met mondmasker op.

  • Het lokaal waarin het gesprek doorgaat wordt regelmatig verlucht. Binnen dit kader wordt er ook steeds een raam open gezet. Na elk gesprek wordt de ruimte ontsmet.

  • De betaling van de gesprekken gebeurt via de bankcontact-app of via overschrijving

  • Wanneer iemand van jullie positief test (en we hebben contact gehad) of wanneer ik positief test werk ik mee aan de 'contact tracing'. Volgende info zal worden bevraagd en doorgegeven: naam, voornaam en telefoonnummer. Daarnaast wordt het type contact bevraagd. Vanuit de praktijk wordt dit omschreven als hulpverlening. Er wordt geen verdere info en zeker geen inhoudelijke info meegedeeld. Ook de manier van contactnemen wordt doorgegeven: was er 1,5 meter afstand of niet, duurde het langer dan 15 min, werden er handen geschud,… Deze info wordt opgenomen in de databank van de overheid. 21 dagen na de contact wordt deze info vervolgens gewist. De contactonderzoekers zijn gebonden aan beroepsgeheim. Zij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en privacy. Zij zullen jou steeds bellen met het volgende telefoonnummer: 02 214 19 19