top of page

EMDR

Wat is het?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken aan de hand van oogbewegingen. Het is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt te verwerken.

 
Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven. Deze ervaringen kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, problemen met het vertrouwen van de ander of een overmatige neiging om alles in het leven proberen te controleren.

Bij EMDR gaat men ervanuit dat ervaringen worden opgeslagen in netwerken in onze hersenen. Wanneer we moeilijke zaken meemaken kan het zijn dat deze ervaringen op een 'foute' manier worden opgeslagen waardoor deze netwerken te pas en te onpas opnieuw getriggerd worden door situaties die ons herinneren aan wat we meemaakten. Dit zorgt ervoor dat we alleen nog maar meer overtuigd geraken van dat negatieve zelfbeeld, of van die vertrouwensproblemen, of dat we alleen maar meer willen gaan controleren. Hierdoor geraken we steeds dieper verzeild in een negatieve spiraal.

EMDR is een therapie die o.a. aan de hand van oogbewegingen zal proberen om de 'verkeerd opgeslagen' netwerken in onze hersenen terug te activeren om vervolgens deze netwerken op een goede manier te kunnen koppelen aan meer positieve netwerken. Dit zou ervoor moeten zorgen dat je uiteindelijk geen last meer hebt van wat jou al die tijd heeft tegen gehouden.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

EMDR is een geprotocolleerde benadering. Dit wil zeggen dat er zeer duidelijke afspraken zijn over hoe je dit toepast. Tegelijkertijd kan het steeds worden aangepast aan wie jij bent.

Het meest in het oog springende element van de EMDR zijn de oogbewegingen. Aan de hand van bilaterale stimulatie (de ogen van de cliënt volgen in cadans de links-rechts bewegingen van de hand van de therapeut) worden de 'verkeerd opgeslagen' informatienetwerken terug geactiveerd om vervolgens geïntegreerd te worden met positieve netwerken die er reeds zijn.

Het is echter meer dan dat. Er worden steeds 8 fasen gevolgd:

  • Fase 1: Ik beluister jouw verhaal en zoek samen met jou naar het verband tussen de klacht en onverwerkte herinneringen.

  • Fase 2: Ik bereid je voor op het werk en stabiliseer indien nodig.

  • Fase 3: Ik activeer samen met jou de onverwerkte informatie op een goede manier.

  • Fase 4: Ik laat samen met jou het aangeboren informatieverwerkings-systeem de informatie verwerken tijdens de bilaterale stimulatie en ik begeleid jou hierin op de juiste manier.

  • Fase 5: Ik help jou de positieve gedachten waar je spontaan toe komt versterken.

  • Fase 6: Ik controleer samen met jou de lichamelijke reactie bij het denken aan de herinnering.

  • Fase 7: Ik sluit de sessie samen met jou op een goede manier af.

  • Fase 8: Ik volg samen met jou het effect op in de volgende sessie en we gaan samen verder met verwerken indien nodig.

Belangrijke info

Momenteel ben ik EMDR-therapeut in opleiding. Dit betekent dat ik deze therapie mag en kan toepassen bij cliënten. Tegelijkertijd word ik nauwgezet opgevolgd aan de hand van intervisies en supervisies. 

De vakvereniging voor EMDR-therapeuten in België is EMDR-België vzw. Deze vereniging heeft tot doel de kwaliteit van EMDR in België te garanderen. Therapeuten die lid zijn van deze vereniging zijn op een degelijke manier opgeleid en onderschrijven de deontologische code van de vereniging. Voor meer informatie surf naar www.emdr-belgium.be 

Tarwe veld
bottom of page