top of page

Binnen mijn privépraktijk richt ik mij voornamelijk op jongeren, volwassenen en ouderen​.

Uiteenlopende hulpvragen kunnen aan bod komen:

  • Angstklachten: klachten gerelateerd aan angst of trauma 

  • Stemmingsproblemen: hoe omgaan met depressieve gevoelens, depressie, stress, burn-out, eenzaamheid

  • Zelfbeeld: werken rond zelfvertrouwen, assertiviteit, zelfbeeld, faalangst, sociale vaardigheden, identiteit

  • Gedragsproblemen

  • Opvoedingsproblemen

  • Aanpassingsproblemen: omgaan met veranderingen, scheiding, rouw- en verliesverwerking

  • Keuzemoeilijkheden: ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen

  • Relatieproblemen

  • ...

Doelgroep en specialisatie

Hulpvragen

Voor wie?
Hoe ga ik te werk?

Een eerste afspraak maak je door het contactformulier op deze website in te vullen en door te sturen. Je mag mij ook steeds e-mailen met alle nodige info. Er worden geen aanmeldingen genoteerd via telefoon. Bij dringende vragen in lopende begeleidingen of praktische vragen in verband met afspraken in de nabije toekomst kan je mij telefonisch bereiken. Gelieve bij voicemail steeds jouw naam en telefoonnummer in te spreken.

 

Professionelen die wensen door te verwijzen sturen een e-mail met alle nodige info. Jullie kunnen mij ook telefonisch bereiken. Gelieve bij voicemail steeds jullie naam en telefoonnummer in te spreken.

Na het invullen van dit formulier wordt een eerste afspraak ingepland. Hou er wel rekening mee dat er vaak wel wat tijd zit tussen het invullen van het formulier en de eigenlijke afspraak. Ik werk momenteel niet met een wachtlijst. Ik probeer steeds perspectief te bieden over wanneer een eerste afspraak kan ingepland worden. Vanaf de opstart van de therapie streef ik ernaar om jou op regelmatige basis te kunnen zien naargelang je eigen vraag. Indien je het gevoel hebt te lang te moeten wachten op een eerste afspraak zoek ik samen met jou naar een mogelijk alternatief.

 

Het eerste gesprek zou je kunnen zien als een eerste kennismaking. Tijdens dit gesprek bekijken we jouw hulpvraag en wat je wenst te bereiken door middel van de gesprekken. Vervolgens bekijken we op welke manier we aan de slag kunnen gaan met hetgeen je brengt. Natuurlijk wordt er hierbij op maat gewerkt. Elk verhaal is namelijk anders.

Op het einde van het gesprek bekijken we hoe dit eerste gesprek voor jou is geweest en hoe jij je hierbij hebt gevoeld. Vervolgens staan we ook stil bij hoe je het verdere verloop van de gesprekken wenst in te vullen. 

Zowel eenmalige, kortdurende als langdurige begeleidingen behoren tot de mogelijkheden. Jij beslist wanneer je een nieuwe afspraak maakt. Ook de frequentie van de gesprekken bepaal je volledig zelf. Dit kan variëren van 1 keer per week , tot 1 keer om de 2 weken, tot 1 keer per maand, tot... Wat betreft de inhoud van de gesprekken wordt per gesprek steeds bekeken welke thema's voor jou op dat moment het belangrijkste zijn om te bespreken. Natuurlijk wordt dit steeds ook gekoppeld aan de doelstellingen die we vooraf samen opstelden. Jouw tempo wordt hierin steeds gevolgd.

Hoe lang een begeleiding duurt is op voorhand moeilijk te voorspellen. Dit wordt vooral bepaald door hoe je zelf aanvoelt wat nodig is. Tegelijkertijd is het ook niet de bedoeling dat je als het ware afhankelijk wordt van de begeleiding. Belangrijk is het om toe te werken naar een punt waarop begeleiding niet meer nodig is. Als antwoord op de vraag hoe lang zo een begeleiding duurt zou je dus kunnen zeggen: "zo kort als mogelijk en tegelijkertijd zo lang als nodig".

bottom of page