top of page

Wie ben ik

Oplossingsgerichte

Therapie

Ik ben geschoold als oplossingsgericht therapeut. Wat wil dit nu eigenlijk zeggen? Kort samengevat wil dit zeggen dat de bril die ik opzet om naar mensen te kijken gekleurd is door het oplossingsgericht denkkader.

 

Oplossingsgericht werken wordt vaak gereduceerd tot oplossingen. Het gaat echter over veel meer dan dat. Het gaat over luisteren naar mensen en naar hun verhaal, een band opbouwen met mensen en van daaruit kijken welke sterke kanten mensen reeds hebben. Tegelijkertijd staan we evengoed stil bij wat er moeilijk gaat, of wat er vroeger moeilijk ging.

 

Vervolgens gaat het over het (her)ontdekken van deze sterkten om ze vervolgens te gebruiken in het omgaan met wat moeilijk gaat. Het gaat er eigenlijk over te geloven in je cliënt en zijn capaciteiten om om te gaan met problemen. Deze positieve manier van kijken naar mensen is de basis van het oplossingsgericht werken. Binnen dit denkkader kan je vervolgens met om het even welke techniek aan de slag. Denk maar aan methodieken vanuit cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, contextuele therapie, EMDR,... en natuurlijk ook methodieken vanuit het oplossingsgericht denkkader. Tegelijkertijd wordt er ook nagedacht over wat wetenschappelijk onderzoek rond bepaalde thema's naar voor brengt.

 

Meer info vind je via de website van de Vlaamse Vereniging van deskundigen in de oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie:  https://www.vvdo.be/oplossingsgericht

Hoe ga ik te werk?
bottom of page