top of page

Conventie

De federale regering heeft  budget voorzien voor de terugbetaling van eerstelijnspsychologische en gespecialiseerde zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met milde tot matig ernstige klachten. 

Dit budget is echter onvoldoende om iedereen van het terugbetalingstarief te laten genieten. Er werd gekozen om de meest kwetsbare mensen (bv. mensen met minder financiële mogelijkheden) hierbij voorrang te geven. Hierover kunnen we steeds in gesprek gaan

Er kunnen twee modules ingezet worden: eerstelijnspsychologische zorg of gespecialiseerde psychologische zorg.

 • Eerstelijnspsychologische zorg​ ondersteuning: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden. 

 • Eerstelijnspsychologische zorg behandeling: is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Voor beiden kan men bij mij terecht.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • Jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar komen in aanmerking voor terugbetaling eerstelijnspsychologische of gespecialiseerde psychologische zorg.

Praktisch?

 • Eerstelijnspsychologische zorg ondersteuning:​

  • Maximum 8 gesprekken

  • 1ste gesprek gratis

  • Volgende gesprekken 11€ of 4€ (verhoogde tegemoetkoming)

  • Jongeren tot 24 jaar: gratis

  • Geen voorschrift nodig

  • Elk gesprek duurt 50 min

  • Opstellen van functioneel bilan (samenvatting ter ondersteuning van de therapie)

 • Eerstelijnspsychologische zorg behandeling:

  • Maximum 20 gesprekken​

  • 1ste gesprek gratis

  • Volgende gesprekken 11€ of 4€ (verhoogde tegemoetkoming)

  • Jongeren tot 24 jaar: gratis

  • Geen voorschrift nodig

  • Elk gesprek duurt 50 min

  • Opstellen van functioneel bilan (samenvatting ter ondersteuning van de therapie)

Meer info vind je via de volgende website: http://www.pakt.be/node/294

natte bladeren
bottom of page