ELP

De federale regering heeft een budget voorzien voor de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg (ELP) voor personen vanaf 18 jaar met milde klachten van angsten, depressie, alcoholproblematiek of gebruik van slaap- en kalmeermiddelen. Dit budget wordt verdeeld over de netwerken GGZ volwassenen in België op basis van 3 indicatoren:

 

 • inwonersaantal

 • prevalentie van psychische aandoeningen en

 • sociaal economische status.

Voor de eerstelijnszones Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen wordt dit aangestuurd door het GGZ-netwerk 'Het PAKT'.

 

Wat is ELP?

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op 2 of meer van onderstaande doelstellingen:

 

 • Diagnostische inschatting

 • Algemene psychologische zorg

 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psychoeducatie

 • Bevorderen zelfredzaamheid

 • Doorverwijzen bij complexe problematiek

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Om recht te hebben op terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Ouder zijn dan 18 jaar op het moment van de eerste sessie.

 • Lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie, alcoholgebruik of gebruik van slaap- en kalmeermiddelen, dat matig ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg.

 • Beschikken over een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend door een huisarts, door een psychiater of - alleen voor patiënten van 65 jaar ouder - door een geriater, volgens het model dat door het verzekeringscomité is vastgesteld.

 • Zich richten tot een klinisch psycholoog/orthopedagoog waarmee het netwerk een overeenkomst heeft gesloten.

Bij wie kan je hiervoor terecht?

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut sloot ik een contract af met het PAKT om 4uur/week eerstelijnspsychologische zorg aan te bieden. Dit betekent enerzijds dat ik voldoe aan alle voorwaarden om eerstelijnspsychologische zorg te verlenen. Anderzijds betekent het dat ik ruimte heb om 4 ELP-begeleidingen op te nemen. Indien deze plekken bezet zijn dien je even te wachten. 

In mijn privépraktijk biedt ik enkel eerstelijnspsychologische zorg aan voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Praktisch?

 • Elke volwassene die voldoet aan de voorwaarden heeft recht op 4 sessies per kalenderjaar. Dit kan eenmalig verlengd worden met nog eens 4 sessies. Hiervoor heb je een nieuw verwijsschrift nodig van je huisarts.

 • Een eerste intakegesprek duurt 60 min. Tijdens dit eerste gesprek wordt bekeken of je aan alle voorwaarden voldoet. Alle volgende gesprekken duren steeds 45 min. De focus ligt op wat in het hier en nu voor jou belangrijk is.

 • Je betaalt hiervoor 11,20€/gesprek. Indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming betaal je slechts 4€. Het overige bedrag wordt bijbetaald door de Federale overheid.

 • Bij de start breng je steeds je gedateerd verwijsschrift mee van de dokter + een klever van de mutualiteit.

 • Gelieve mij steeds voor het eerste gesprek te laten weten dat je wenst gebruik te maken van de sessies ELP.

Meer info vind je via de volgende website: http://www.pakt.be/node/295

natte bladeren